Cursusvoorwaarden

Voorwaarden van cursussen bij A-mar

Begrippen

Onder “A-mar” wordt verstaan de eigenares (G. van Ramshorst) en personen waarvan de eigenares heeft bepaald dat deze namens A-mar mogen handelen.

Onder cursus wordt ook verstaan: training, workshop en een vergelijkbare bijeenkomst.

Onder cursist wordt verstaan de persoon die zich heeft ingeschreven voor een cursus.

Inschrijving

Door aanmelding voor een cursus verklaart de aan melder/deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

Aanmelden voor een cursus gebeurt door het maken van een afspraak tot het volgen van de cursus. Dit kan digitaal/schriftelijk, mondeling of telefonisch.

Inschrijving voor een cursus is definitief wanneer de cursus datum(s) is/zijn overeengekomen.

Het is niet mogelijk om voor een gedeelte van de cursus in te schrijven.

Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst. Er wordt een minimaal en maximaal aantal deelnemers aangehouden, welke zijn vermeld op het cursusoverzicht op de web site van A-mar. Het staat A-mar vrij hiervan af te wijken.

Bij te veel aanmeldingen wordt een reserve lijst gehanteerd.

Bij te weinig aanmeldingen heeft A-mar het recht de cursus te annuleren.

Betaling

Betaling van de gehele cursus dient te worden voldaan aan A-mar, uiterlijk vóór dat cursus begint.

 

Annulering

Annulering door een cursist moet altijd schriftelijk of per e-mail te gebeuren. Tot 14 dagen voor de afgesproken cursus datum is annulering kosteloos. Tussen 14 en 7 dagen voor de cursus wordt 50% van het cursusgeld in mindering gebracht.

Bij annulering binnen 7 dagen voor cursus datum is de cursist het volledige cursusgeld verschuldigd. A-mar is gerechtigd om in uitzonderlijke omstandigheden van deze regel af te wijken. Deze uitzonderlijkheid wordt enkel door A-mar bepaald.

Bij annulering door A-mar wordt het eventueel al betaalde cursusgeld terugbetaald.

Tussentijdse beëindiging

Als een deelnemer na aanvang van een cursus geheel of gedeeltelijk (voortijdig) stopt, dan wel op een van de cursusdagen niet verschijnt, bestaat geen recht op terugbetaling van het betaalde cursusgeld. A-mar is gerechtigd om in zeer uitzonderlijke omstandigheden van deze regel af te wijken. Deze uitzonderlijkheid wordt enkel door A-mar bepaald.

Intellectueel eigendomsrecht en copyright

Het verstrekte cursusmateriaal, zoals cursus mappen en audio materiaal, mag niet zonder toestemming van A-mar geheel of gedeeltelijk worden vermenigvuldigd en/of verkocht, anders dan voor eigen, persoonlijk gebruik.